Kurzy zdarma cez Úrad práce →

PaedDr.Dasha Sarah Witzan,PhD.

Smiley facePodnikať sme začali v roku 1992, kedy sme otvorili kozmetický salón Dáša na Kmeťkovej ulici v Nitre. Mali sme ukončenú Strednú zdravotnícku školu v Nitre a poskytovali sme služby v oblasti orientálnej epilácie. V roku 1992 sme absolvovali rekvalifikačný kurz kozmetičky v Prahe, organizovaný firmou Artiris..

Osvedčenia

Po získaní osvedčenia sme rozšírili svoje podnikateľské služby o kaderníctvo, kozmetiku, pedikúru, manikúru a vizážistiku. V tom čase sme zamestnávali troch zamestnancov. V roku 1993 sme otvorili ďalšie kozmetické salóny v Bratislave a v Košiciach.

Vzdelanie

Pri poskytovaní služieb tohto charakteru sa na nás klienti obracali s rôznymi problémami. Často kozmetické problémy sú sekundárnym prejavom určitého ochorenia, no vo väčšine prípadoch sa jedná o problémy založené na psychickom podklade. Vďaka zdravotníckemu vzdelaniu sme dokázali často veľmi presne diagnostikovať, poradiť a usmerniť klienta. Tak ako sme uviedli , problémy s pleťou sú aj prejavom psychickej lability. Pri konzultáciách sa stávalo, že klient sa zdôveril aj s osobnými problémami. Vďaka profesionálnosti, empatickému prístupu a prosociálnosti,sa nám klienti dokázali a ďalej dokazujú zdôveriť. Vychádzali sme vždy z hippokratovej prísahy, že každý zdravotník má zachovávať lekárske tajomstvo, v našom prípade to bola maximálna diskrétnosť.

Do našich salónov často prichádzali klientky, ktoré sa sťažovali na nekvalitnú úroveň poskytovaných služieb a nevhodné správanie zamestnancov v iných kozmetických salónoch Tieto problémy nám vnukli myšlienku pracovať ešte viac na sebe a docieliť zriadenie takých kozmetických prevádzok , ktoré budú na vysokej odbornej úrovni s vhodným správaním sa ku klientom.

Akreditácia

S týmto cieľom sme v roku 1994 začali študovať na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor pedagogika. Po ukončení štúdia sme požiadali MŠ SR v Bratislave o vydanie akreditácií na odbory:

  • kozmetik – kozmetička
  • pedikér – pedikérka
  • vizážista – vizážistka
  • manikúra a nechtový dizajn

Otvorili sme súkromnú školu so spomenutými odbormi.Kurzy akreditované MŠ SR sa realizujú v rôznom časovom rozsahu (závisí od odboru). Je rozdelený na teoretickú a praktickú prípravu. Štúdium sa ukončí záverečnými skúškami , ktoré pozostávajú z teoretickej a praktickej časti. Teoretická skúška sa skladá z písomnej a ústnej skúšky. Po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok nasleduje praktická skúška. Absolvent získa osvedčenie o odbornosti v príslušnom odbore.

Pôsobenie v zahraničí

V roku 1998 sme získali pozvanie do USA (Chicago), kde sme sa 15.9.1998 zúčastnili medzinárodnej súťaže organizovanej firmou International Club Evitas. Získali sme prvé miesto v spomínanej súťaži, v oblasti – Cosmetics, Make Up, Fashion Photography, Movies, and Modeling.

Tu sme získali nové skúsenosti a zručnosti. Po odbornej stránke sa nám potvrdila naša hlavná zásada, ktorú sme uplatňovali vo svojej doterajšej praxi. Je vždy potrebné vychádzať z prirodzenej osobnosti klienta, zachovať a zvýrazniť jeho osobnosť a krásu. Pri poskytovaní služieb vychádzať z tradícií a osvedčených klasických postupov. Víťazstvo v týchto kategóriách nás samozrejme motivovalo a bolo pre nás povzbudením a inšpiráciou.

Jazykové kurzy

Musíme však zdôrazniť, že inšpiráciou nie len v odbornej oblasti, ale aj v po inej stránke. Pochopili sme, že znalosť svetového jazyka (anglický jazyk) je pre náš ďalší profesionálny rast nevyhnutnosťou. Z tohto dôvodu sme niekoľkokrát absolvovali medzinárodný kurz anglického jazyka vo Veľkej Británii (Bristol) a na Malte. Tu sme získali jazykové zručnosti a schopnosti. Anglický jazyk si nás tak veľmi získal, že v roku 2002 sme opäť začali študovať na UKF v Nitre, na katedre cudzích jazykov anglický jazyk, ktoré sme v juni 2005 úspešne ukončili štátnou skúškou. V januári 2006 sme úspešne obhájili rigoróznu skúšku z Pedagogiky, čo nás oprávňuje používať titul PaedDr.

PhD.

V máji 2010 sme absolvovali obhajobu dizertačnej práce (téma:Interakčné kompetencie edukanta a edukátora v systéme vzdelávania dospelých,) získali sme titul PhD., čo značí, že sami si zvyšujeme kvalifikáciu, aby sme mohli poskytovať čo najkvalitnejšie vzdelávanie a služby.

Naše prietory

Naše priestory sú zariadené na vysokej úrovni. Vstupom Európskej únie spĺňame kritériá Spoločenstva a sme pripravení poskytovať služby aj zahraničnej klientele na skutočne najvyššej úrovni. Dovolíme si tvrdiť, že tento komplex je skutočne reprezentačný a uspokojí nároky aj najnáročnejších klientov.

Naďalej sa vzdelávame

Aby sme zvyšovali svoje kvalifikácie neustále absolvujeme rôzne konferencie a stáže. Od roku 2019 pravidelne absolvujeme estetické školenia v Izreali.