Kurzy zdarma pre zdravotníkov →

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

Poskytujeme kurzy cez Národný projekt – nestrať prácu, vzdelávaj sa!
Tento projekt je zadarmo pre zdravotníkov zamestnaných ale i nezamestnaných cez Úrad práce.

Projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom – zamestnancom,  ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk.

Radi Vám poskytneme viac informácií na telefónnom čísle +421 905 403 854 alebo emailom dasa.vican@gmail.com