Vizážista – Vizážistka

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Cieľ kurzu:
poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, dermatológie, hygieny,dekoratívna kozmetika, úpravy tváre – make-up a nadobudnúť poznatky a zručnosti pre výkon vizážistických služieb.

Charakteristika kurzu:
kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností vo vizážistických úkonoch.

Obsah kurzu:
dejiny kozmetiky, dermatológia, hygiena,dekoratívna kozmetika, úprava tváre – make-up,technika praktických úkonov.

Časový rozsah:
170 hodín (45 min)

  • teoretická časť 70 hodín
  • praktická časť 100 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praxe.

Kalkulácia nákladov na jedného účastníka
450
Euro 

Miesto realizácie kurzu:

  • Hornozoborská 77, Nitra
  • Ružinovská 3, Bratislava

Lektor: PaedDr. Mgr.Daša Vičanová, PhD., Mgr.Renáta Straňáková, DiS.Jitka Nagyová

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať tu: