Pedikér – Pedikérka

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Cieľ kurzu:
poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, dermatológie, hygieny, chémie, starostlivosti o nohy a nadobudnúť poznatky a zručnosti pre výkon pedikérskych služieb.

Charakteristika kurzu:
kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností v pedikérskych úkonoch.

Obsah kurzu:
dejiny kozmetiky,dermatológia, hygiena, chémia, starostlivosť o nohy a technika praktických úkonov.

Časový rozsah:
280 hodín (45 min)

  • teoretická časť 90 hodín
  • praktická časť 190 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praktickej časti.

Kalkulácia nákladov na jedného účastníka:
550 EUR

Miesto realizácie kurzu: 

  • Hornozoborská 77, Nitra
  • Ružinovská 3, Bratislava

Lektor: PaedDr. Mgr. Daša Vičanová, PhD., Mgr.Renáta Straňáková,DiS. Jitka Nagyová

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať tu: