Manikúra a nechtový dizajn

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Cieľ kurzu:
poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky,dermatológie, hygieny, chémie, starostlivosti o ruky a nechty a nadobudnúť zručnosti a spôsobilosti pre výkon manikérskych služieb a nechtového dizajnu.

Charakteristika kurzu:
kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností a spôsobilostí v manikérskych úkonoch a nechtového dizajnu.

Obsah kurzu:
dejiny kozmetiky,dermatológia, hygiena, chémia, starostlivosť o ruky a nechty, technika praktických úkonov.

Časový rozsah:
290 hodín (45 min)

  • teoretická časť 96 hodín
  • praktická časť 194 hodín

Forma štúdia: Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praxe.

Celková suma nákladov na uvedený kurz:
550 EUR

Miesto realizácie kurzu:

  • Hornozoborská 77, Nitra
  • Ružinovská 3, Bratislava

Lektor: PaedDr. Mgr.Daša Vičanová, PhD.,Mgr. Renáta Straňáková, DiS.Jitka Nagyová

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať tu: