Kozmetik- Kozmetička 

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Cieľ kurzu:
poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, kozmetológie, dermatológie, hygieny, chémie,  a nadobudnúť poznatky, zručnosti a spôsobilosti pre výkon kozmetických služieb.

Charakteristika kurzu:
kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností v kozmetických úkonoch.

Obsah kurzu:
D
ermatológia, kozmetológia, dejiny kozmetiky, hygiena, chémia, technika praktických úkonov.

Časový rozsah:
450
hodín (45 min)

  • praktická časť   310  hodín        teoretická časť  140 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praxe.

Kalkulácia nákladov na jedného účastníka:
650
Euro

Celková suma nákladov na uvedený kurz:
650
Euro

Miesto realizácie kurzu :

  • Hornozoborská 77, Nitra
  • Ružinovská 3, Bratislava                              

 

Lektor: PaedDr. Mgr. Daša Vičanová, PhD., Mgr. Renáta Straňáková, DiS. Jitka Nagyová

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať tu: