Kozmetik- Kozmetička 

Kurz je určený pre záujemcov o tento druh práce s ukončeným stredným vzdelaním.

Cieľ kurzu:
poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky,hygieny,somatológie,dermatológie kožné choroby a kožné zmeny z hľadiska potrieb v kozmetike,materiálov,starostlivosti o pleť a celé telo a nadobudnúť poznatky, zručnosti a spôsobilosti pre výkon kozmetických služieb.

Charakteristika kurzu:
kurz je zložený z dvoch častí, z teoretickej a praktickej, pričom ťažisko spočíva v osvojení si technických zručností v kozmetických úkonoch.

Obsah kurzu:
D
dejiny kozmetiky,somatológia, dermatológia,materiály,starostlivosť o pleť a celé telo, technika praktických úkonov.

Časový rozsah:
450
hodín (45 min)

  • praktická časť   310  hodín        teoretická časť  140 hodín

Forma štúdia: kombinovaná

Spôsob ukončenia: záverečná skúška z teoretickej časti a z praxe.

Kalkulácia nákladov na jedného účastníka:
710
Euro

Celková suma nákladov na uvedený kurz:
710
Euro

Miesto realizácie kurzu :

  • Hornozoborská 77, Nitra
  • Ružinovská 3, Bratislava                              

 

Lektor: PaedDr. Mgr. Daša Vičanová, PhD., Mgr. Renáta Straňáková, DiS. Jitka Nagyová

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať tu: