Kde nás nájdete ?

Kontaktné údaje :

OZ Educated and happy
PaedDr. Daša Vičanová, PhD.
Hornozoborská 77
Nitra 949 01
+421 905 403 854
UniCredit Bank
SK94 1111 0000 0014 0891 1005